İletişim

sihlikoyudernegi@hotmail.com

Tarihi çok eski zamanlara dayanan Şıhlı Köyü, geçmişten gelenek örf ve ananeleri ile hala birçok geleneğini sürdürmektedir.